TERMOORGANIKA Styropian SUPERAKUSTIC podłoga 045 CP3

Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC podłoga przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających, w celu tłumienia dźwięków uderzeniowych.

SKU: ORGA SUPERAKUSTIC

212.00  dla m3

Cena produktu

Opis

Układy podłogowe z zastosowaniem płyt styropianowych SUPERAKUSTIC podłoga mogą być stosowane w obiektach budownictwa mieszkaniowego (wielorodzinnego i jedno rodzinnego), ogólnego i użyteczności publicznej, zarówno nowobudowanych jak i modernizowanych. Są specjalnie elastyfikowaną odmianą styropianu wytwarzanego technologią spieniania polistyrenu. Produkowane są w wymiarach 1000 x 500 [mm]. Grubości płyt 17/15; 22/20; 27/25; 33/30; 38/35; 43/40; 53/50[mm]  (grubość płyty nieobciążonej/ grubość płyty pod obciążeniem warstwą wylewki cementową grubości 50 mm )

Informacje dodatkowe

Grubość steropianu

2 cm, 3 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm, 7 cm, 8 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm

Dane techniczne

Klasy tolerancji wymiarów:
grubośćT(1) -5% lub -1mm/+15% lub +3 mm*)
długośćL(3) ± 0,6% lub ± 3 mm*)
szerokośćW(3) ± 0,6% lub ± 3 mm*)
prostokątnośćS(5) ± 5 mm/m
Poziom wytrzymałości na zginanieBS50≥ 50 kPa
Stabilność wymiarowa w określonych warunkach temperaturowych i wilgotnościowychDS(70,90)≤ 5%
Klasa stabilności wymiarowej w stałych, normalnych warunkach laboratoryjnychDS(N)5± 0,5%
Poziom ściśliwościCP3
Poziom sztywności dynamicznej**)SD 20-40 MN/m3
Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła λdekl. w temp. 10°C0,045 W/(m*K)
Klasa reakcji na ogieńE
Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ΔLw. dB (izolacyjność od dźwięków uderzeniowych w podłogach pływających)27 dB (dla płyt 17/15 mm)
29 dB (dla płyt 22/20 mm)
30 dB (dla płyt 27/25 mm)
32 dB (dla płyt 33/30 mm)
32 dB (dla płyt 38/35 mm)
33 dB (dla płyt 43/40 mm)
34 dB (dla płyt 53/50 mm)
*) wartość, która daje większą tolerancję
**) wartość sztywności dynamicznej dla odpowiedniej grubości podana poniżej

Deklaracja właściwości użytkowych

Download

Karta techniczna

Download

PODOBNE PRODUKTY

TERMOORGANIKA Styropian SUPERAKUSTIC podłoga 045 CP3

Płyty styropianowe SUPERAKUSTIC podłoga przeznaczone są do wykonywania warstwy izolacyjnej układanej pod podkładem podłogowym w podłogach pływających, w celu tłumienia dźwięków uderzeniowych.