Dom-styr Styropian DZWIĘKOSTYR PREMIUM 044

Płyty styropianowe DŹWIĘKOSTYR są szczególną odmianą styropianu wytwarzanego z polistyrenu spienialnego specjalnie elastyfikowanego, zabarwionego zazwyczaj na kolor żółty. Zastosowanie takiego surowca podczas produkcji gwarantuje doskonałą izolację akustyczną od dźwięków uderzeniowych oraz bardzo dobrą izolację termiczną

60.00  / opak.

Product total
Options total
Grand total

Opis

Zastosowanie:

Płyty DŹWIĘKOSTYR posiadają zastosowanie w izolacji akustycznej i termicznej podłóg pływających na stropach międzykondygnacyjnych o obciążeniach użytkowych nie przekraczających 4 kN/m². Styropian ten może być zastosowany zarówno do podłóg z ogrzewaniem, jak i bez ogrzewania, w obiektach budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i użyteczności publicznej (np. szpitalach, hotelach, szkołach, itp.). Płyty akustyczne DŹWIĘKOSTYR nie mogą być wykorzystane w bezpośrednim kontakcie z substancjami działającymi destrukcyjnie na polistyren, np. rozpuszczalniki organiczne (aceton, benzen, nitro, itp.).

Wykonanie izolacji akustycznej: Podłoże, na którym ma być wykonana izolacja akustyczna powinno być suche, czyste i równe. Ważne jest, aby na łączeniach stropu i ścian zastosować taśmy dylatacyjne i nie dopuścić do zetknięcia układu podłogowego ze ścianą. Płyty muszą być ułożone w taki sposób, aby ich krawędzie ściśle do siebie przylegały. Ułożone płyty należy przykryć szczelną, wodoodporną folią o grubości co najmniej 0,1 mm (gdy jest zgrzewalna to 0,2 mm). Należy pamiętać, aby grubość podkładu podłogowego nie była mniejsza niż 40 mm.

Dane techniczne

CechaWartość
[PN-EN 822] Długość i szerokość1000 x 500 [mm]/ ± 0,6%
[PN-EN 823] Grubość22/20 ÷ 43/40 [mm]/ – 5; +15%
[PN-EN 824] Prostokątność± 5/1000 [mm]
[PN-EN 12089] Wytrzymałość na zginanie≥ 50 kPa
[PN-EN 29052-1] Sztywność dynamiczna≤ 15 MN/m³
[PN-EN 12431] Ściśliwość≤ 2 dla dL < 35 ; : ≥ 3 dla dL ≥ 35 [mm]
[PN-EN 1603] Stabilność wymiarowa w stałych normalnych warunkach± 0,5 %
laboratoryjnych (23ºC, 50% wilgotności względnej)
[PN-EN 13501-1; PN-EN ISO 11925-2] Klasa reakcji na ogieńE
[PN-EN ISO 717-2:99] Wskaźnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego Δ LW30 [dB]

Dostawa

Dom-styr Styropian DZWIĘKOSTYR PREMIUM 044

Płyty styropianowe DŹWIĘKOSTYR są szczególną odmianą styropianu wytwarzanego z polistyrenu spienialnego specjalnie elastyfikowanego, zabarwionego zazwyczaj na kolor żółty. Zastosowanie takiego surowca podczas produkcji gwarantuje doskonałą izolację akustyczną od dźwięków uderzeniowych oraz bardzo dobrą izolację termiczną

Karta techniczna

Download

Deklaracja właściwości użytkowych

Download

Dom-styr Styropian DZWIĘKOSTYR PREMIUM 044

Płyty styropianowe DŹWIĘKOSTYR są szczególną odmianą styropianu wytwarzanego z polistyrenu spienialnego specjalnie elastyfikowanego, zabarwionego zazwyczaj na kolor żółty. Zastosowanie takiego surowca podczas produkcji gwarantuje doskonałą izolację akustyczną od dźwięków uderzeniowych oraz bardzo dobrą izolację termiczną

×