PAROC Akustyczna Płyta podłogowa dźwiękochłonna SBB 1 20 – 50 mm

Płyta dźwiękochłonna PAROC SSB 1 to niepalna izolacja z wełny kamiennej tworząca warstwę dźwiękochłonną (kroki), redukującą dźwięki uderzeniowe w przypadku zastosowania jej w podłogach pływających.

Wymiary:
1200 x 600 mm

Grubość:
20-50 mm

Numer Certyfikatu:
0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland

Kod Oznaczeniowy:
MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)15-WS-WL(P)-MU1

Opis

Płyta dźwiękochłonna PAROC SSB 1 to niepalna izolacja z wełny kamiennej tworząca warstwę dźwiękochłonną (kroki), redukującą dźwięki uderzeniowe w przypadku zastosowania jej w podłogach pływających. Orientacja włókien w płycie dźwiękochłonnej SBB jest głównie pozioma, w przeciwieństwie do np. płyty dachowej lub fundamentowej (włókna zaburzone). Poziomy kierunek włókien wpływa na mniejszą wartość sztywności dynamicznej płyty, co oznacza lepszą izolacyjność od dźwięków uderzeniowych. Naprężenie płyty przy ściskaniu wynosi 15 kPa, co oznacza, że płyta może wytrzymać 1500 kg/m2 ciężaru podczas montażu i użytkowania.

Produkty z wełny kamiennej PAROC są w stanie wytrzymać wysokie temperatury. Lepiszcze zaczyna odparowywać dopiero, gdy temperatura przekracza ok. 200 °C. Właściwości termoizolacyjne pozostają niezmienne ale zmniejsza się wtedy odporność na obciążenia ściskające. Temperatura topnienia włókien w produktach z wełny kamiennej wynosi ponad 1000 °C.

Numer Certyfikatu:0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland

Kod Oznaczeniowy:MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)15-WS-WL(P)-MU1

Informacje dodatkowe

Grubość

2cm, 5cm

Dane techniczne

Właściwości ogniochronne

Reakcja na ogień
WartośćZgodnie z
Euroklasa Reakcji na OgieńA1EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13501-1)
Ciągłe spalanieWartośćZgodnie z
Ciągłe spalanieNPDEN 13162:2012 + A1:2015
Inne właściwości ognioweWartośćZgodnie z
PalnośćNiepalnyEN ISO 1182

Właściwości termiczne

Opór cieplnyWartośćZgodnie z
Deklarowana Przewodność Cieplna λD0.035EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 13162)
Tolerancja Grubości, TT5EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 823)
Wskaźnik izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznychWartośćZgodnie z
Opór przepływu powietrza AFRNPDEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29053)

Właściwości wilgotnościowe

Przepuszczalność wodyWartośćZgodnie z
Nasiąkliwość wodą (krótkotrwała) WS, Wp≤ 1 kg/m²EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1609)
Długotrwała Nasiąkliwość Wodą WL(P), Wlp≤ 3 kg/m²EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12087)
Przepuszczalność pary wodnejWartośćZgodnie z
Oporność przepływu pary wodnej ZNPDEN 13162:2012+A1:2015
Opór dyfuzyjny pary wodnej MU, µ1EN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12086)

Właściwości akustyczne

Współczynnik pochłaniania dźwiękówWartośćZgodnie z
Pochłanianie dźwiękówNPDEN 13162:2012 + A1:2015 (EN ISO 354)
Wskaźnik izolacyjności akustycznej od dźwięków uderzeniowych (podłogi)WartośćZgodnie z
Sztywność Dynamiczna SDNPDEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 29052-1)
ŚciśliwośćNPDEN 13162:2012 + A1:2015+A1:2015

Właściwości mechaniczne

Naprężenia ściskająceWartośćZgodnie z
Wytrzymałość na ściskanie przy 10% deformacji CS(10), σ1015 kPaEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Wytrzymałość na ściskanie CS(Y), σmNPDEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 826)
Obciążenie punktowe PL(5)NPDEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 12340)
Wytrzymałość na rozciąganie / zginanieWartośćZgodnie z
Wytrzymałość na Rozciąganie Prostopadle do Powierzchni TR, σmtNPDEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1607)
Emisje
Uwalnianie niebezpiecznych substancji do środowiska wewnętrznegoWartośćZgodnie z
Uwalnianie niebezpiecznych substancjiNPDEN 13162:2012 + A1:2015
Trwałość parametrów
Niezmienność wytrzymałości na ściskanie z upływem czasuWartośćZgodnie z
Pełzanie przy Ściskaniu CC(i1/i2/y)σc, XctNPDEN 13162:2012 + A1:2015 (EN 1606)

Karta techniczna produktu PAROC SSB 1

Download

Deklaracja właściwości użytkowych PAROC SSB 1

Download

PAROC Akustyczna Płyta podłogowa dźwiękochłonna SBB 1 20 – 50 mm

Płyta dźwiękochłonna PAROC SSB 1 to niepalna izolacja z wełny kamiennej tworząca warstwę dźwiękochłonną (kroki), redukującą dźwięki uderzeniowe w przypadku zastosowania jej w podłogach pływających.

Wymiary:
1200 x 600 mm

Grubość:
20-50 mm

Numer Certyfikatu:
0809-CPR-1015 / Eurofins Expert Services Ltd, P.O. Box 1001, FI-02044 VTT, Finland

Kod Oznaczeniowy:
MW-EN13162-T5-DS(70,-)-CS(10)15-WS-WL(P)-MU1

×