TERMOORGANIKA Farba renowacyjna TO-FSR 10L

Grunt renowacyjny TO-GR jest hydrofobowa, paroprzepuszczalna oraz posiada bardzo dobre właściwości robocze (Easy Apply). Jest odporna na warunki atmosferyczne i na promieniowanie UV.

496.50 

Opis

Farba Silikonowa Renowacyjna TO-FSR służy do malowania cienkowarstwowych tynków silikonowych, polikrzemianowych, akrylowych i mineralnych, starych ale nośnych powłok malarskich, na których występują włosowate pęknięcia. Może być także stosowana do malowania podłoży mineralnych, np. betonowych, tynków cementowych, cementowo-wapiennych itp. oraz innych podłoży, np. malowanych, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopodobnych, itp. Elewacje pomalowane farbą TO-FSR można myć wodą pod niedużym ciśnieniem przy pomocy myjek ciśnieniowych.

Informacje dodatkowe

Pojemność

5 litrów, 10 litrów

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:powyżej +5°C
Największy rozmiar ziarna (wg PN-EN 1062:2005)S1 (drobny, poniżej 100 µm)
Zdolność krycia rys wg (wg PN-EN 1062:2005):- kategoria A1 (≥ 100 µm) dla 1 warstwy
- kategoria A2 (≥ 250 µm) dla 2 lub 3 warstw
Zalecana ilość warstw:1÷ 3 w zależności od stanu podłoża
Odporność na szorowanie na mokro:- klasa 1 wg PN-EN 13300:2002
- rodzaj I wg PN-C-81914:2002
Współczynnik przenikania pary wodnej (wg PN-EN 1062:2005):kategoria V3, (mały, Sd ≥ 1,4 m)
Przepuszczalność wody (wg PN-EN 1062:2005)kategoria W3 (mała, W ≤ 0,1 kg/m2h>sup>1/2)
Odporność chemiczna:na rozcieńczone detergenty
Czas wysychania:1÷2 godziny przy temperaturze podłoża i otoczenia ok. 20ºC oraz wilgotności względnej powietrza ok. 50%
Nakładanie kolejnych warstw:po min. 12 godz.
Orientacyjne zużycie*:ok. 0,2 ÷ 0,4 l/m2 przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża).
Orientacyjna wydajność*:ok. 2,5 ÷ 5,0 m2/l przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża).
Orientacyjna wydajność*:ok. 2,5 ÷ 5,0 m2/l przy dwukrotnym malowaniu (w zależności o równości i nasiąkliwości podłoża).
pHok. 8-9
Przechowywanie: 24 miesiące od daty produkcji w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych i chłodnych warunkach. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
*) Faktyczne zużycie może się różnić od podanego powyżej w zależności od równości i chłonności podłoża, sposobu nakładania, warunków atmosferycznych, itp.

Karta techniczna

Download

TERMOORGANIKA Farba renowacyjna TO-FSR 10L

Grunt renowacyjny TO-GR jest hydrofobowa, paroprzepuszczalna oraz posiada bardzo dobre właściwości robocze (Easy Apply). Jest odporna na warunki atmosferyczne i na promieniowanie UV.

×