TERMOORGANIKA Grunt sczepny TERMONIUM

Grunt sczepny TERMONIUM jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed położeniem tynku TERMONIUM.

SKU: N/A

88.50 138.80 

Opis

Grunt sczepny TERMONIUM jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed położeniem tynku TERMONIUM. Może być również stosowany do gruntowania gładkich i/lub nienasiąkliwych podłoży, np. betonu, płyt gipsowo-kartonowych, płyt drewnopodobnych, powierzchni malowanych przed wykonaniem tynków cienkowarstwowych Termo Organika.

 

Dane techniczne

Temperatura stosowania i podłoża:powyżej +5°C
Orientacyjne zużycie:ok. 0,30 ÷ 0,45 kg/m2 *)
Orientacyjna wydajność:ok. 2,2 ÷ 3,3 m2/kg *)
Czas wysychania:ok. 12 godz. **)
Przechowywanie: 24 miesiące od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych warunkach. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opa¬kowaniach w temperaturze od +5ºC do +25ºC. Nie składować palet jedna na drugiej. Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.
*) W zależności od równości i nasiąkliwości podłoża
**) W zależności od wilgotności i temperatury. Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie.

Deklaracja właściwości użytkowych

Download

Karta techniczna

Download

TERMOORGANIKA Grunt sczepny TERMONIUM

Grunt sczepny TERMONIUM jest przeznaczony do gruntowania warstwy zbrojonej przed położeniem tynku TERMONIUM.

×