TERMOORGANIKA MURARZ – poliuretanowa zaprawa murarska TO-PZM 750ml

MURARZ – poliuretanowa zaprawa murarska TO-PZM przeznaczona jest do wznoszenia murów z cienkimi spoinami.

49.00 

Opis

MURARZ – poliuretanowa zaprawa murarska TO-PZM przeznaczona jest do wznoszenia murów z cienkimi spoinami, wykonywanych z:

  • ceramicznych, szlifowanych pustaków, pionowo drążonych, grupy 2 (z drążeniami o objętości od 25% do 55% objętości pustaka), o średniej wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 N/mm2, kategorii I, o odchyłce od płaskości powierzchni wspornej nie większej niż 0,3 mm oraz odchyłce od równoległości powierzchni wspornej nie większej niż 0,6 mm – według normy PN-EN 771-1:2011,
  • bloczków z autoklawizowanego betonu komórkowego, o średniej wytrzymałości na ściskanie co najmniej 4 N/mm2, kategorii odchyłek wymiarów TLMB, według normy PN-EN 771-4:2012, przy czym zaleca się stosowanie bloczków, których maksymalne odchyłki płaskości powierzchni wspornych są nie większe niż 0,3 mm, a maksymalne odchyłki równoległości powierzchni wspornych są nie większe niż 0,6 mm,
  • bloczków silikatowych, pionowo drążonych, z piórem i wpustem, grupy 1 (z drążeniami o objętości do 25% objętości bloczka), o średniej wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 N/mm2, kategorii odchyłek wymiarów T2, według normy PN-EN 771-2:2011.

Dane techniczne

Temperatura pracy:od -5°C do +30°C
Temperatura puszki:+20°C
Czas tworzenia naskórka:5÷12 min (23°C, RH 50%)
Czas pełnego utwardzenia:24 h (23°C, RH 50%)
Wydajność:do 12 m2
Wydajność jest uzależniona m.in. od rodzaju podłoża, sposobu nakładania, temperatury i wilgotności powietrza.
Przechowywanie: 12 miesięcy od daty produkcji. Produkt należy transportować i przechowywać w zamkniętym opakowaniu w pozycji pionowej, zaworem do góry (żeby zapobiec zaklejeniu zaworu) w dobrze wentylowanym i suchym pomieszczeniu od +5°C do +30°C (zalecana temperatura pokojowa) z dala od bezpośredniego nasłonecznienia oraz innych źródeł ciepła i zapłonu. Przechowywanie produktu w innych warunkach niż podane może spowodować skrócenie przydatności do użycia nawet o 3 miesiące. Nie przewozić/przechowywać kleju w kabinie samochodu. Produkt przewozić w bagażniku, zabezpieczony przed przypadkowym przemieszczeniem.

Karta techniczna

Download

TERMOORGANIKA MURARZ – poliuretanowa zaprawa murarska TO-PZM 750ml

MURARZ – poliuretanowa zaprawa murarska TO-PZM przeznaczona jest do wznoszenia murów z cienkimi spoinami.

×