TERMOORGANIKA RENOWATOR preparat do konserwacji i ochrony elewacji 10L

RENOWATOR jest gotowy do użycia oraz posiada działanie grzybo- i glonobójcze. Do stosowania na większość typowych powierzchni: mury, elewacje, ocieplenia, kamienie, itp.

SKU: ORGA RENOWATOR 10L

115.00 

Opis

RENOWATOR jest preparatem o działaniu grzybo- i glonobójczym, stosowanym w celu konserwacji i ochrony wyrobów kamieniarskich, konstrukcji murowanych lub materiałów budowlanych innych niż drewno, np. powierzchnie murów, elewacje budynków, w tym systemy ociepleń, tynki, beton, wapienie, kamienie, itp. materiały, (kategoria II, grupa 10).

Dane techniczne

Rodzaj użytkowników:powszechny
Postać produktu:płyn (roztwór wodny) w kolorze od przezroczystego do słomkowożółtego.
Substancje czynne:- alkil (C12-16) chlorku dimetylobenzynoamonu (ADBAC/BKC (C12-16)) - 0,480 g / 100 g
- 2-oktylo-2H-izotiazol-3-on (OIT) - 0,049 g / 100 g)
Orientacyjne zużycie:0,15-0,3 l/m2 w zależności od chłonności podłoża przy dwukrotnym malowaniu
Orientacyjna wydajność:3,5-6,5 m2/l w zależności od chłonności podłoża przy dwukrotnym malowaniu
Temperatura stosowania i podłoża:+5°C - +25°C
Czas wysychania:ok. 12 godz. (w zależności od wilgotności i temperatury). Niska temperatura i duża wilgotność mogą wydłużyć ten czas nawet kilkukrotnie.
Przechowywanie i transport:Produkt nadaje się do stosowania w okresie 12 miesięcy od daty produkcji pod warunkiem przechowywania w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu, w suchych warunkach. Przechowywać i przewozić w fabrycznie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5ºC do +25ºC.
Nie składować palet jedna na drugiej.
Chronić przed mrozem i bezpośrednim nasłonecznieniem.

Karta techniczna

Download

TERMOORGANIKA RENOWATOR preparat do konserwacji i ochrony elewacji 10L

RENOWATOR jest gotowy do użycia oraz posiada działanie grzybo- i glonobójcze. Do stosowania na większość typowych powierzchni: mury, elewacje, ocieplenia, kamienie, itp.

×